ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:24
CELKEM:118728

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Hevera Josef
 30. červen 2015 v 22:17

             IN KV-1-B finišuje

Vážení kolegové, po dvouletém martyriu bylo ukončeno jednání o podobě nové interní normy KV-1-B.  Musím konstatovat, že jednání nebyla jednoduchá a přes to že jsme mnohdy nenacházeli společnou řeč, jednání bylo věcné a korektní. 

Musím říct, že značně ztížená pozice byla při vyjednávání o normách spotřeby práce, díky zvýšené produktivitě většiny vozmistrů, zaměstnavatel čerpal také z informačních systémů, dalším bodem byla náplň prohlídek, která je totožná a to společně nakonec vedlo ke snížení norem spotřeby práce u některých druhů prohlídek.  

V krátkosti se Vám pokusím shrnout finalizaci této stěžejní IN pro technické prohlídky vozů. Mělo by dojít ke značnému zjednodušení, množství prohlídek bylo také zredukováno. Změny v časové spotřebě by měly přinést adresnost jednotlivých úkonů. Nově bude rozdělen čas na samotnou prohlídku a na chůzi, v praxi to bude znamenat, že na příklad na 25 vozech řady Eas oproti nynějšku bude prohlídka o cca dvě minutky kratší, oproti tomu na 25 vozech řady Res bude čas na prohlídku o cca dvě minutky delší. Dále by se měl přičítat čas na polepení každého vozu 3 min. Po dlouhých letech zaměstnavatel konečně zavnímal a na vystavení protokolu je čas 10 min to samé je pokud se bude pořizovat fotodokumentace zjištěných závad. Tolik stručné malinké seznámení s chystanými novinkami.

Pokud IN KV-1-B projde posledním čtením, bude muset dojít k úpravě informačních systémů, proškolení zaměstnanců a pro to ještě nebyla stanovena platnost. Na závěr jednání zaměstnavatel přislíbil, že díky změnám prováděným v této IN by nemělo dojít k propouštění, také deklaroval, že pokud se objeví problémy, budou řešeny včetně časových norem.


                  Hevera Josef

     Víceprezident Federace vozmistrů

© Jak na Zabbix