ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:325
DNES:17
CELKEM:193348

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 27. říjen 2019 v 10:16

 Na jednání Rady a P-FV v měsíci říjnu 2019 bylo mimo jiné projednáno:

1)     Prezident FV p.Malík podal Radě FV informace z jednání ze dne 7.10.2019 o návrhu změny Zásad SF ČD. Rada FV byla seznámena se změnami v těchto zásadách. Dále byla Rada FV informována o výši rozpočtu, který má být přidělen na zaměstnance v rámci provozních jednotek a o obsahu jednání Představenstva ČD.

2)     Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o fasování OOPP v OCP střed. V rámci předporady OC se zaměstnavatelem ČD byla vznesena připomínka k fasování OOPP ,,bunda Powervest“. Zaměstnancům je stále přidělován starý typ kabátu. Dle zjištěných informací nejsou ve skladu tyto bundy z důvodu starých zásob kabátů.

3)     Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o jednání k Návrhu 3 změny IN ČDC PERs 44-B-2014 Katalog zaměstnání ze dne 7.10.2019. Jednání se za FV účastnil p. Hevera a p. Urbánek. Rada FV byla seznámena s průběhem jednání a současným stavem zaměstnání. Další jednání bude probíhat dne 30.10.2019.

4)     Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o vývoji poskytování jízdních výhod u ČDC. O10 GŘ ČDC čekává na dohodu MD a ČD. Následně bude vydáno prolongační opatření.

5)     Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o dalším průběhu jednání k novému Tarifu jízdného a přepravného. V jednání je především bod f – možnost omezení jízdních výhod ve vlacích, které vysoutěžily kraje. MD prezentuje, že je možné zrušení tohoto bodu pokud ČD nebudou požadovat žádné náhrady za poskytování těchto jízdních výhod. V současné době se čeká na projednání na úrovni MD. 

6)     SIBP p. Chabada informoval Radu FV o přípravě školení BOZP, které se bude konat dne 17.10.2019 v prostorách P-FV v Praze Vršovicích. Dle pravidel určených MPSV je nutné školení provést minimálně 2x ročně.

7)     Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV, že v případě účasti člena FV (pojištěnce) na mimořádné události je povinen neprodleně tuto skutečnost nahlásit likvidátorovi škodných událostí společnosti Abaccus. Protože v současné době jsou problémy s doručením přes emailovou adresu je nutné tuto skutečnost nahlásit p. Hanákovi L z FVČ (garant pojištění)

tel. 603 457 609, který zajistí nahlášení a další postup řešení. V případě požadavku o poskytnutí vysvětlení nebo sepsání protokolu k MU má zaměstnanec zvážit co uvede a podepíše. Zaměstnanec nemusí ihned poskytnout své vyjádření a může se poradit se zástupcem odborové organizace.

8)      Člen P-FV p. Kroupa informoval Radu FV o zaslaném protinávrhu OC PKS SŽDC k zaslanému návrhu zaměstnavatele. Rada FV byla seznámena s jednotlivými body protinávrhu. Termín podpisu PKS SŽDC je předběžně plánován do 6.12.2019. Obě strany deklarovali snahu k uzavření PKS k tomuto datu.

9)      Místopředseda Rady FV p. Urbánek požádal přítomné členy Rady FV o informaci, zda je ze strany zaměstnavatele na jejich pracovištích vyvíjen tlak na nezapisování některých výkonů do IS PRIS. Proběhla rozsáhlá diskuse k tomuto tématu, kde přítomní předsedové sdělili své zkušenosti z různých pracovišť.

                                                                                                                          Nitsche David

                                                                                                                       Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix