ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:24
CELKEM:118728

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 16. červen 2015 v 10:16

Na jednání Rady a Prezídia Federace vozmistrů dne 11. 6. 2015 bylo mimo jiné projednáno:        

·        Předseda Rady FV p. Nitsche požádal Radu FV o volbu nového předsedy Rady FV a místopředsedy Rady FV na volební období 2015 – 2019.

Rada FV navrhla a po následné volbě zvolila do funkce předsedy Rady FV p. Nitscheho Davida a do funkce místopředsedy Rady FV p. Urbánka Jaroslava.

·        Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o dalším postupu při uplatňování ,, Katalogu zaměstnání“.

Na pracovištích PJ Ústí nad Labem pracoviště Most Nové nádraží a PJ Česká Třebová pracoviště Pardubice nejsou vozmistři dle názoru P-FV zařazení v odpovídajícím TS dle charakteru vykonávané práce.

K tomuto proběhnou ze strany zaměstnavatele a OO další jednání.

·        Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s projednáním podaných připomínek OO k ,,návrhu 2. změny IN ČDC KV1-B-2008“O13 GŘ ČDC a.s..

Dne 4.6.2015 proběhlo společné jednání zástupců OO a zaměstnavatele ČDC a.s. GŘ O13, na kterém byla vypořádána velká část připomínek k tomuto návrhu.

Rada FV byla seznámena s jednotlivými body, které byly přijaty i s body, které jsou stále vedeny jako rozpor. Neuzavřené body budou na programu dalšího jednání dne 29.6.2015.

·        Prezident FV p. Malík požádal Radu FV o zvážení připomínek a návrhů pro kolektivní vyjednávání 2016 u zaměstnavatelů ČD a.s., ČDC a.s. a SŽDC s.o.. Termín předložení námětů je na jednání Rady FV v měsíci září 2015.

·        Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o obdržené žádosti k projednání  ,,sociální výpomoc pro paní Jelínkovou (zaměstnankyně ČD a.s.) a Liškovou (ČDC a.s.)“.

·        Předseda ZO FV Praha p. Žaloudek vznesl připomínku k nedostatečnému přídělu a kvalitě ochranných nápojů na pracovištích v období zvýšených teplot.

Prezident FV p. Malik informoval Radu FV o podmínkách přidělování a typu ochranných nápojů dle příslušných státních norem, předpisů a nařízení v oblasti BOZP.

·        Prezident FV p. Malík předložil Radě FV plán jednání Rady a P-FV v druhém pololetí roku 2015.

 

                                       Nitsche David

                                     Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix