ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:24
CELKEM:118728

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche david
 19. únor 2019 v 20:18

Na jednání Rady a P-FV v měsíci únoru 2019 bylo mimo jiné projednáno:  

1)               Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o průběhu jednání Představenstva ČD, a.s.. Jednání se konalo dne 29.1.2019. Na začátku jednání byl představen nový člen Představenstva pro zprávu majetku a nákup p. Heřman a člen Představenstva pro provoz p. Vereš, který se ujme funkce od 1.3.2019. Dále byly předloženy informace: předběžný výsledek hospodaření ČD, a.s. za rok 2018, vyjádření MD k zadávání výkonů dopravci ČD, a.s., projekt ČD Telematika, předložení nabídky společnosti Leo Expres na odkoupení jednotek Stadler (možné využití na regionální dopravu), nasmlouvané přepravy v rámci krajů ČR atd..

2)               Prezident FV p. Malík podal Radě FV Informace z jednání OCU a OCP Praha. Jednání se uskutečnilo dne 29.1.2019 v odpoledních hodinách. Obsahem jednání bylo mimo jiné vyhodnocení akci BOZP 2018, návrh akcí BOZP na rok 2019, vyhodnocení čerpání SF za rok 2018, pravidla a návrh na čerpání SF v roce 2019, pravidla pro přiznání osobního ohodnocení, pravidla pro odměňování, pravidla pro mimořádné odměny atd..

3)               Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o zaslaných žádostech o sociální výpomoci z ČD, a.s.. Rada FV byla seznámena s jednotlivými žadateli a důvody pro podání žádosti o sociální výpomoc.

4)               Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o jednání o FKSP SŽDC. Na tomto jednání byl prezentován mzdový nárůst zaměstnanců, plány akcí a rozpočty na rok 2019, výklad pojmu rodinný příslušník zaměstnance atd..

5)               SIBP p. Chabada podal Radě FV informace o přípravě na prověrky BOZP v roce 2019. Požádal předsedy o zaslání plánu a opatření k jednotlivým prověrkám, seznamu zástupců ZO FV na jednotlivých prověrkách, sumarizaci závad na pracovištích o kterých již ZO FV vědí, v případě účasti SIBP na prověrce požaduje i osobní účast zástupce ZO FV. Dále informoval o přípravě školení oblastních inspektorů BOZP (plán konání je březen 2019 – budou zaslány informace).

6)               Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace k Valné hromadě.

7)               Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o problematice nakládky dřeva při kůrovcové kalamitě.

8)               Jednání Rady FV se zúčastnila za odbor personální O10 vedoucí odboru sociálního a mzdového pí. Mgr. Kreischová Pavla. Přítomní byli seznámeni (proběhla prezentace) se změnami v PKS ČDC 2019/2020.                   

        X: 550px, Y:309px

                                                                                                         

                                                                                                       Nitsche David                                                                                                                                                 Předseda Rady FV

© Jak na Zabbix